Именовање за Дисциплинског тужиоца

Државно веће тужилаца, на Осмој редовној седници одржаној дана 22.07.2016. године донело је Одлуку да се Зоран Видаковић, заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу, именује за Дисциплинског тужиоца.