Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу основано је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/2008), а са радом је почело 01.01.2010. године.


 Народна скупштина Републике Србије изабрала је 26.11.2014. године Милијану Дончић за јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу.

Законски оквир

1.    Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2011, 121/2012, 101/2013, 117/2014 и 106/15);
2.    Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 101/2013);
3.    Законик о кривичном поступку("Службени гласник РС", бр.72/11, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014);
4.    Кривични законик ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014);
5.    Правилник о управи у јавним тужилаштвима ("Службени гласник РС", бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012).