Влада Републике Србије - http://www.srbija.gov.rs

Министарство правде -  http://www.mpravde.gov.rs 

 

Републичко јавно тужилаштво - http://www.rjt.gov.rs

 

Апелационо јавно тужилаштво у Нишу - http://www.ni.ap.jt.rs

Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду - http://www.ns.vi.jt.rs/

 

Више јавно тужилаштво у Новом Пазару - http://www.np.vi.jt.rs

Више јавно тужилаштво у Краљеву - http://www.kv.vi.jt.rs

 

Кампања за спречавање насиља у породици - https://iskljucinasilje.rs