Управа 034/305-250

За контакте са јавношћу, одлуком Апелационог јавног тужиоца у Крагујевцу, именована је секретар тужилаштва Гордана Стриковић 

Писарница 034/305-251

apelacionojtkg@gmail.com

Радно време Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу је од 7,30 до 15,30 часова.

 Поједине процесне радње у поступку које се сматрају хитним и не трпе одлагање спровешће се без обзира на утврђено радно време.