Poštovani,


 Čast mi je da vam u ime kolektiva Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu poželim dobrodošlicu na zvaničnu prezentaciju ovog tužilaštva.


 Putem ove prezentacije, Apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu će, u skladu sa zakonom, obaveštavati javnost o stanju kriminaliteta, kao i o drugim pojavama koje zapazi u radu, uvek kada se za to ukaže potreba i kada za to postoji interesovanje javnosti. Kroz prikazivanje organizacije, nadležnosti, funcionisanja i položaja koji ovo tužilaštvo ima u mreži javnih tužilaštava u Republici Srbiji, trudićemo se da građanima približimo prava koja im po zakonu pripadaju, kao i način njihovog ostvarivanja pred ovim tužilaštvom.


 Bićemo vam zahvalni na svim primedbama i sugestijama koje nam upućujete a koje će, sa naporima svih nosilaca javnotužilačke funkcije i zaposlenih u ovom tužilaštvu, doprineti jačanju ugleda, transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u radu Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu.


 S poštovanjem,

Apelacioni javni tužilac
     Milijana Dončić