Поштовани,


 Част ми је да вам у име колектива Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу пожелим добродошлицу на званичну презентацију овог тужилаштва.


 Путем ове презентације, Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу ће, у складу са законом, обавештавати јавност о стању криминалитета, као и о другим појавама које запази у раду, увек када се за то укаже потреба и када за то постоји интересовање јавности. Кроз приказивање организације, надлежности, фунционисања и положаја који ово тужилаштво има у мрежи јавних тужилаштава у Републици Србији, трудићемо се да грађанима приближимо права која им по закону припадају, као и начин њиховог остваривања пред овим тужилаштвом.


 Бићемо вам захвални на свим примедбама и сугестијама које нам упућујете а које ће, са напорима свих носилаца јавнотужилачке функције и запослених у овом тужилаштву, допринети јачању угледа, транспарентности, одговорности и ефикасности у раду Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу.


 С поштовањем,

Апелациони  јавни  тужилац
        Милијана Дончић